IL Tempo Country Club - et 3 stjerners stjernelag for små og mellomstore idrettsutøvere

   ‹ TEKEN PÅ DISCO: Disksport er en av verdens raskeste voksende idretter. (Foto: Google)

 Nå satser IL Tempo på frisbee!
12/07/16 › NAIF står for Norske Amerikanske Idretters Forbund. Denne uka ble IL Tempo Frisbeeforening tatt opp som medlem. Målet er NM og Norgescup.

 

 
 
 
Skrevet av
Erik Eikebrokk
 
 
 
 
 
 

(Trondheim) Thomas Grønbech holder tre disker (frisbee'er) i hendene. Han har ingen smart og fancy skuldertaske å legge dem i. Thomas er amatør. Forholdet hans til frisbee er, inntil nå, forbundet med hyttekos og strandliv, og billig utstyr kjøpt på nærmeste Esso-stasjon.

Han har vanlige joggesko, slike man får kjøpt på InterSport og Löplabbet. Den oransje t-skjorta hans, som er i trangeste laget, matcher ikke med den blå- og hvitstripede shortsen, begge er en anelse for kort. Frisbee-kutymen er kritikkverdig.

Det første kastet bekrefter mistanken om at han er fersk i gamet. Thomas er frisbee-amatør.

To timer senere velges han som styreleder i IL Tempo Frisbeeforening.

– Dette er en idrett for meg, svarer han. Det er vanskelig forstå hvorfor.

DISKSPORT
Disksport er et samlebegrep på alle grener under Disksport Norge, og er idretter der man bruker en sendeplate (disk) for å utøve idretten. De to største grenene er diskgolf og ultimate, hvor diskgolf er den mest populære.

Disksport er generelt en lavkostnadssport hvor det er enkelt å komme i gang for liten og stor. Noen grener er basert på lagspill, mens andre er for enkeltutøvere.

Det bygges baner for diskgolf i rekordtempo over hele Norge, og det er en sport i vekst.

REGLER
Diskgolf spilles som vanlig golf, men man bruker disker istedet for ball og kølle. Man teller antallet kast fra et merket utkastfelt til «hullet», som i diskgolf er en metallkurv.

Banen består normalt av 9, 12 eller 18 hull. Akkurat som i vanlig golf må man utvise en viss aktsomhet og hensyn, både ovenfor de man spiller med og andre. Man skal så godt det lar seg gjøre unngå å forstyrre andre spillere og alltid ta hensyn for å unngå å skade mennesker, natur og eiendom.


   ‹ ÉNPUTT: Diskgolf har mange av de samme reglene som golf. Det gjelder å være lang og presis - da er det enkelt. (Foto: Google)

Ettersom diskgolf spilles i åpent terreng, finnes det en rekke hindre i form av blant annet trær, steiner og andre naturlige hindringer. For å gjøre flyten i spillet best mulig er det alltid den spilleren lengst fra hullet som kaster. Ved utkast på nytt hull begynner den som hadde lavest antall kast på foregående hull. Hadde flere spillere samme resultat er spillerekkefølgen dem imellom som på det forrige hullets utkast. Man kaster fra det stedet hvor disken ligger etter foregående kast.

Det er tillatt å stige ut til sidene med en fot eller et annet støttepunkt for dermed å få et bedre sted å kaste fra, men ikke fra nærmere hullet enn stedet der disken stoppet. Når man har fullført hele runden teller man over antall kast og den som har færrest vinner.

Ultimate er et lagspill som har visse likheter med amerikansk fotball, og scoring gjennom touchdown. Det er ikke lov til å løpe med disken og kroppskontakten er som i basketball.

IDRETT I VEKST
Diskgolf er i dag den største disksportgrenen under Disksport Norge. Hovedarenaene for diskgolf i Norge er Norgescupen og NM, men det finnes flere mindre turneringer og på de fleste baner spilles det uformelle ukegolfturneringer der terskelen for å bli med er svært lav.

Det har vært en klar økning i antall deltakere de siste årene og Frisbeeforbundet forventer at antallet spillere i Norgescupen vil nærme seg 200, og kanskje til og med over det i løpet av kort tid.


I Trøndelag konkurreres det i mindre «ukesturneringer» organisert av de lokale frisbeeklubbene.


   ‹ RISVOLLAN DISCGOLF COURSE: Banen på Risvollan ser trang og vanskelig ut mellom boligene. (Foto: Håvard Weisser)

I Trondheim er det flere åpne diskgolfbaner; blant annet på Lade, Dragvoll og Othilienborg. Flere baner er under utvikling. Det er allerede etablert et aktivt konkurransemiljø i Trondheim. IL Tempo Frisbeeforening akter å bli en betydningsfull aktør i miljøet.

IL TEMPO FRISBEEFORENING
Under stiftelsesmøtet ble Thomas Grønbech valgt som styreleder. David Thyge Nielsen, den, ifølge seg selv, beste og mest rutinerte frisbeespilleren i klubben, ble valgt som nestleder. Åsmund Nielsen og Erik Eikebrokk ble valgt som styremedlemmer, mens alt-mulig-mannen Magnus Sarheim ble valgt som varamedlem, helt uten sin viten og vilje.

Formell stiftelsesdato er satt til mandag 11. juli 2016. IL Tempo Frisbeeforening er organisert under paraplyen IL Tempo Country Club, som i tillegg består av golf, putball, biljard, skotthyll og andre presisjonsidretter.

Årskontingenten for 2016 er satt til 0,-, noe som betyr at alle som vil prøve diskgolf får lov til det, uten at det medfører verken utgifter eller forpliktelser.

---

Imens, på Dragvoll Diskgolfpark: Styreleder Thomas Grønbech forsøker å finne ut hvilken vei disken skal holdes, og om fade eller draw er å foretrekke...


– Fore! roper han. I tilfelle det befinner seg noen inne i skogen...
---
Følg IL Tempo på Facebook: 

Utviklet av EE33 for IL Tempo